ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាសយដ្ឋាន

ឧទ្យានឧស្សាហកម្មហាន់ធានធានតានតានីទីក្រុង Ruian ខេត្តហ្សេជាំងប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទចល័ត៖ +៨៦ ១៥៥៥៨៧០៦៦៦៧

ទូរស័ព្ទ៖ ០៥៧៧-៦៦០៨ ៦៩៨៨

ទូរសារ៖ ០៥៧៧-៦៦០៨ ៦៩៨៨

ម៉ោង

ម៉ោង ៩ ៈ ០០-១៧ ៈ ០០ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង